Όροι Χρήσης

Χρησιμοποιώντας αυτή την ιστοσελίδα συμφωνείτε με τους παρόντες όρους χρήσης. Τα ενοικιαζόμενα διαμερίσματα Μπούγαλη Φώτου Κωνσταντίνα με την διακριτική επωνυμία Anemolia Studios (ΑΦΜ 041918060 και με Ειδικό σήμα λειτουργίας ΜΗ.Τ.Ε.: 1351Κ123Κ0183300) με διεύθυνση Φρυνης 14,  Λουτρά Αιδηψού, στο εξής «η Εταιρεία» διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους όρους, τις προϋποθέσεις και το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας ανά πάσα στιγμή. Η παρούσα ιστοσελίδα ενδέχεται να τροποποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή. Εάν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες όρους χρήσης, παρακαλείστε να μην κάνετε χρήση αυτής της διαδικτυακής σελίδας.

Δικαιοπρακτική Ικανότητα

Αυτή η ιστοσελίδα δεν προορίζεται για χρήση από φυσικά ή νομικά πρόσωπα χωρίς ικανότητα ή με περιορισμένη ικανότητα δικαιοπραξίας βάσει της ελληνικής νομοθεσίας. Αν είστε νεότερος των 18 ετών μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη διεύθυνση της Εταιρείας.
Εγγυάστε επίσης ότι διαθέτετε νόμιμη εξουσιοδότηση να πραγματοποιήσετε κρατήσεις σε κατάλυμα της εταιρείας ή κάνετε χρήση των υπηρεσιών της Εταιρείας, εφόσον ενεργείτε για τρίτο πρόσωπο. Η χρήση αυτής της ιστοσελίδας προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για την κράτηση καταλυμάτων της εταιρείας και την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών και για καμία άλλη χρήση.

 Περιεχόμενο Ιστοσελίδας

Η Ιστοσελίδα και όλο το περιεχόμενό της, συμπεριλαμβανομένων των εικόνων, των φωτογραφιών, των λογοτύπων και άλλων υλικών, καθώς και τα πνευματικά δικαιώματα, τα εμπορικά σήματα και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ανήκουν στην Εταιρεία. Η Ιστοσελίδα ή οποιοδήποτε τμήμα αυτής δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, να αντιγραφεί, να πωληθεί, να μεταπωληθεί ή να χρησιμοποιηθεί άλλως για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό χωρίς τη ρητή συγκατάθεση της Εταιρείας.

Σύνδεσμοι (Links)

Η ιστοσελίδα ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους (links) προς άλλες ιστοσελίδες. Η εταιρεία παρέχει τέτοιους συνδέσμους μόνο για την εξυπηρέτησή σας και δεν είναι υπεύθυνη για τις ενέργειες αυτών των ανεξάρτητων ιστοσελίδων.

Περιορισμός ευθύνης

Εκτός των περιπτώσεων που ορίζονται από το νόμο, σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιεσδήποτε ειδικές, έμμεσες ή επακόλουθες ζημιές, είτε ενδοσυμβατική είτε από αδικοπραξία, οι οποίες προκύπτουν από τη χρήση ή την απόδοση αυτού του Δικτυακού Τόπου.

Πολιτική απορρήτου

Η χρήση της ιστοσελίδας υπόκειται στην πολιτική απορρήτου της Εταιρείας. Παρακαλούμε όπως ελέγξετε την πολιτική απορρήτου της Εταιρείας. Χρησιμοποιώντας αυτή την ιστοσελίδα, συναινείτε στη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Γενικοί όροι

Η Εταιρεία προσπαθεί να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα είναι ακριβείς και αξιόπιστες. Ωστόσο, η Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα υπάρξουν λάθη και / ή παραλήψεις. Η Εταιρεία δεν εγγυάται την ακρίβεια και την πληρότητα του περιεχομένου της ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, και των τιμών και της διαθεσιμότητας των διαμερισμάτων.

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Για κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στα πλαίσια της χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας, εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό Δίκαιο και αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Ελληνικής Επικράτειας.