Γενικοί όροι και προϋποθέσεις

1. Εισαγωγή

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις ισχύουν για όλες τις διαδικτυακές κρατήσεις και συμβάσεις βραχυχρόνιας διαμονής που θα πραγματοποιηθούν μεταξύ της εταιρείας ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων Μπούγαλη Φώτου Κωνσταντίνα με την διακριτική επωνυμία Anemolia Studios (ΑΦΜ 041918060 και με Ειδικό σήμα λειτουργίας ΜΗ.Τ.Ε.: 1351Κ123Κ0183300) με διεύθυνση Φρύνης 14,  Λουτρά Αιδηψού, στο εξής αποκαλούμενη «η Εταιρεία» και τρίτων μερών στο εξής αποκαλούμενοι «οι επισκέπτες», και για κάθε άλλη υπηρεσία που τυχόν θα προσφέρει η Εταιρεία . Κάθε προσφορά προερχόμενη από την Εταιρεία ενδέχεται ανά πάσα στιγμή να τροποποιηθεί και δεν είναι δεσμευτική για την εταιρεία. H Εταιρεία έχει δικαίωμα να αρνηθεί να υπεισέρθει σε σύμβαση παροχής υπηρεσιών βραχυχρόνιας διαμονής με οποιοδήποτε επισκέπτη κατά η δική της διακριτική ευχέρεια.

2. Κρατήσεις/μεταπώληση

Η κρατήσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο ηλεκτρονικά μέσω των διαδικτυακών καναλιών της Εταιρείας ή μέσω τρίτων μερών (π.χ. διαδικτυακά κανάλια προώθησης καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης- bookingportals). Η Εταιρεία μπορεί να δεχτεί επί πλέον κρατήσεις μέσω τηλεφώνου, μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλων μη αυτοματοποιημένων μέσων κατά τη διακριτική της ευχέρεια.
Κατά την πραγματοποίηση μιας κράτησης, οι επισκέπτες της Εταιρείας υπεισέρχονται αυτομάτως σε σύμβαση παροχής βραχυχρόνιας μίσθωσης με την Εταιρεία. Στην περίπτωση διαθεσιμότητας, οι επισκέπτες λαμβάνουν ένα κωδικό κράτησης. Η ανωτέρω αμφοτεροβαρής σύμβαση είναι δεσμευτική και για τα δύο μέρη. Η εταιρεία δεν είναι υποχρεωμένη να παρέχει στους επισκέπτες συγκεκριμένο διαμέρισμα. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να νοικιάσει τα ήδη κρατημένα δωμάτια σε τρίτα μέρη σε περίπτωση λήξης ή ακύρωσης υπάρχουσας κράτησης. Οι επισκέπτες θα λάβουν από την εταιρεία έναν μοναδικό αριθμό κράτησης, και πιθανόν αλλά όχι απαραίτητα επί πλέον μία έγγραφη επιβεβαίωση κράτησης. Απαγορεύεται από τους επισκέπτες η μεταπώληση ή ενοικίαση από μέρους τους των διαμερισμάτων σε τρίτα μέρη. Πέραν από τη βραχυχρόνια διαμονή των επισκεπτών, απαγορεύεται οποιαδήποτε άλλη χρήση των διαμερισμάτων της Εταιρείας.

3. Πραγματοποίηση κράτησης

Για την πραγματοποίηση μιας κράτησης ο επισκέπτης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει τα στοιχεία μίας ισχύουσας πιστωτικής κάρτας ή να επιλέξει έναν από τους λοιπούς διαθέσιμους τρόπους πληρωμής. Το συνολικό ποσόν της κράτησης θα πρέπει να πληρωθεί πριν την άφιξη του επισκέπτη.

4. Φόρμες εγγραφής και χρήση προσωπικών δεδομένων

Οι επισκέπτες υποχρεούνται να παρέχουν εκ των προτέρων τα προσωπικά τους στοιχεία, καθώς και τυχόν πρόσθετες προσωπικές πληροφορίες μέσω της ηλεκτρονικής πύλης εγγραφής της Εταιρείας.

5. Φόροι, τέλη και δασμοί

Οι ισχύουσες τιμές αντιστοιχούν στη συνολική τιμή κάθε διαμερίσματος και περιλαμβάνουν όλους τους νόμιμους φόρους, τέλη και δασμούς. Σε περίπτωση αλλαγής των φορολογικών συντελεστών, των τελών και των δασμών η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προσαρμόσει ανάλογα τις τιμές των διαμερισμάτων οποιαδήποτε στιγμή.

6. Χρήση των διαμερισμάτων κατόπιν κράτησης

Τα διατιθέμενα διαμερίσματα είναι στη διάθεση του επισκέπτη από τις 14:00 μ.μ. την ημέρα άφιξης έως και τις 12:00 μ.μ. την ημέρα αναχώρησης. Κατά την ημέρα αναχώρησης, οι επισκέπτες πρέπει να επιστρέψουν το διαμέρισμά τους στην Εταιρεία μέχρι τις 12:00 μ.μ., τακτοποιημένα και χωρίς καμία ζημιά. Εάν οι επισκέπτες δεν επιστρέψουν το διαμέρισμά την ημέρα αναχώρησης μέχρι τις 12:00 μ.μ. και σε καλή κατάσταση, η Εταιρεία έχει δικαίωμα να απαιτήσει αποζημίωση. Επιπλέον, εάν οι Επισκέπτες επιστρέψουν το διαμέρισμά τους καθυστερημένα ή σε άσχημη κατάσταση, το προσωπικό της Εταιρείας διατηρεί το δικαίωμα να εισέλθει στο διαμέρισμα χωρίς την άδεια των επισκεπτών και να αφαιρέσει από το διαμέρισμα ή να παρακρατήσει οποιαδήποτε αντικείμενα ανήκουν στους επισκέπτες οι οποίοι αρνούνται να εγκαταλείψουν το διαμέρισμα. Για τα ανωτέρω αντικείμενα η Εταιρεία δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη.

7. Χρήση των κοινόχρηστων χώρων

Οι επισκέπτες μπορούν να χρησιμοποιούν ελεύθερα όλους τους κοινόχρηστους χώρους της μονάδας, χωρίς επιπλέον κόστος. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα οποιαδήποτε στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο να αποκλείσει το δικαίωμα πρόσβασης των επισκεπτών στους κοινόχρηστους χώρους χωρίς προειδοποίηση. Σε περίπτωση αποκλεισμού πρόσβασης ενός κοινόχρηστου χώρου, οι επισκέπτες δεν δικαιούνται επιστροφή χρημάτων ή αποζημίωση .

8. Αστική Ευθύνη της Εταιρείας

Η εταιρεία ευθύνεται μόνο για τυχόν βλάβη που μπορεί να προκληθεί στους επισκέπτες εκ προθέσεως, από βαριά αμέλεια ή παραβίαση καθήκοντος. Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, αποκλείονται τυχόν περαιτέρω δικαιώματα αποζημίωσης. Οι επισκέπτες είναι υποχρεωμένοι να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να περιορίσουν οποιαδήποτε ενδεχόμενη βλάβη που μπορεί να προκληθεί σε αυτούς στο ελάχιστο. Οι επισκέπτες είναι επίσης υποχρεωμένοι να ενημερώσουν εγκαίρως την Εταιρεία σχετικά με την πιθανότητα να υποστούν βλάβη εντός της μονάδας της Εταιρείας. Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τα αντικείμενα των επισκεπτών που εισέρχονται στο κατάλυμα.

9. Αστική ευθύνη των Επισκεπτών

Οι επισκέπτες οφείλουν να διαχειρίζονται τα διαμερίσματα με φροντίδα. Άτομα κάτω των 18 ετών είναι υποχρεωμένα να συνοδεύονται από ενήλικα. Παιδία νεότερα των 14 ετών είναι υποχρεωμένα να επιβλέπονται διαρκώς από έναν ενήλικα κατά τη διάρκεια διαμονής τους στο κατάλυμα της Εταιρείας. Οι επισκέπτες ευθύνονται για τυχόν βλάβη που θα προκληθεί σε αυτούς με δική τους υπαιτιότητα.

10. Απαγόρευση του καπνίσματος

Απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισμα σε όλους τους εσωτερικούς χώρους της Εταιρείας. Σε περίπτωση παράβασης του ανωτέρω όρου, ισχύουν οι κανόνες του αντικαπνιστικού νόμου της ελληνικής Νομοθεσίας.

11. Κατοικίδια ζώα

Κατοικίδια ζώα συντροφιάς επιτρέπονται εντός των καταλυμάτων της Εταιρείας, κατόπιν συνεννόησης.

12. Γενικοί Όροι

Σε περίπτωση που ένας οι περισσότεροι από τους ανωτέρω όρους και προϋποθέσεις είναι αντίθετος με την ελληνική νομοθεσία, οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις ισχύουν κανονικά.
Για την επίλυση διαφωνίας αποκλειστική αρμοδιότητα έχουν τα ελληνικά δικαστήρια σύμφωνα με τους κανόνες του ελληνικού Κώδικα Πολιτικής δικονομίας και τους λοιπούς ελληνικούς κανόνες και διατάξεις.